แรงแห่งกรรม

แรงแห่งกรรม (รหัส 1013)

20.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                       1013
ขนาด                     14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ                  ปอนด์
หมึกพิมพ์                 สีนํ้าเงิน
จำนวนหน้า              96 หน้า
ความหนากระดาษ     60 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ    ราคา      17.00    บาท
พิมพ์รายชื่อ
100         ขึ้นไป ราคา      20.00    บาท
200         ขึ้นไป ราคา      19.00    บาท
300         ขึ้นไป ราคา      18.00    บาท
400         ขึ้นไป ราคา      18.00    บาท
500         ขึ้นไป ราคา      18.00    บาท
1,000      ขึ้นไป ราคา      17.00    บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• บทนำ
• ประสบการณ์กรรม
• ๑. ทำแท้ง กรรมมีจริงนะ
• ๒. ลูกเนรคุณ
• ๓. บาปตกที่ลูก บาปอะไรไม่ลงกับตัวเอง
• ๔. บาปจากความงาม แม่ค้าขายเครื่องสำอาง
• ๕. โกงกินเป็นกรรม
• ๖. กรรมจากการทำแท้ง ทำให้มีลูกยาก
• ๗. กรรมจากการผิดศีล มีเมียน้อย
• เจ้ากรรมนายเวร
• แรงกรรมนำมาเกิด
• กฎแห่งกรรม
• ธรรมภาษิต
• คำอธิษฐานบารมี
• คำอธิษฐานเสริมดวง
• วิธีแก้กรรมต่างๆ
– วิธีแก้กรรมให้ตนเอง
– วิธีแก้กรรมที่ทำให้พ่อแม่เสียใจน้ำตาร่วง
– คำขอขมากรรม
– วิธีแก้กรรมด้วยการใส่บาตร ให้เกิดผล
– วิธีแก้กรรมกรณีลูกดื้อ ติดยา ติดเหล้า ติดการพนัน
– วิธีแก้กรรมสามีเจ้าชู้ หรือมีเมียน้อย
– วิธีการปล่อยสัตว์เพื่อสะเดาะเคราะห์
– คำอธิษฐานในการปล่อยปลา
• บทสวดมนต์ไหว้พระ
• บูชาพระรัตนตรัย

• กราบพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• นมัสการพระพุทธเจ้า
• ไตรสรณคมน์
• สมาทานศีล ๕
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุ บวกด้วย ๑ จบ
• แผ่เมตตาแก่ตนเอง
• อธิษฐานอโหสิกรรม
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• แผ่ส่วนกุศล
• กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
• พระคาถาชินบัญชร
• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• คำกรวดนํ้าของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• คาถาเงินล้าน
• พระคาถาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุ
• คาถาบูชาดวงชะตา (ของเก่า)
• คาถามหาลาภ
• พระคาถาบูชา
• ดวงพระวิญญาณเสด็จพ่อ ร.๕
• การบูชาเสด็จพ่อ ร.๕
• คำไหว้ปาระมี ๓๐ ทัศ
• โพชฌังคปริตร
• คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ
• บทสวดบูชาเจ้าแม่กวนอิม