เสียดาย เกิดแล้วไม่ได้ทำ

เสียดาย เกิดแล้วไม่ได้ทำ (193)

23.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                       193
ขนาด                     14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ                  กรีนรีด
หมึกพิมพ์                สีดำ
จำนวนหน้า             96  หน้า
ความหนากระดาษ    65  แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ   ราคา   20.00    บาท
พิมพ์รายชื่อ
100        ขึ้นไป ราคา    23.00    บาท
200        ขึ้นไป ราคา    22.00    บาท
300        ขึ้นไป ราคา    21.00    บาท
400        ขึ้นไป ราคา    21.00    บาท
500        ขึ้นไป ราคา    21.00    บาท
1,000     ขึ้นไป ราคา    2000    บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• ความเป็นมาของการมีชีวิต
• บุคคลตัวอย่าง
• พุทโธโลยี
• ชีวิตนี้มีค่า
• คุณค่าของชีวิต
• สติปัฏฐาน ๔ ปิดอบายภูมิได้
• ความสุข
• อนุสนธิ
• สมุนไพร
• ยาตำรับพิเศษ
• บทสวดมนต์ไหว้พระ
• อนุโมทนา
• วิธีสวด
• บูชาพระรัตนตรัย
• กราบพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย

• นมัสการพระพุทธเจ้า
• ไตรสรณคมน์
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหาหาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุ บวกด้วย ๑ จบ
• แผ่เมตตาแก่ตนเอง
• อธิษฐานอโหสิกรรม
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• แผ่ส่วนกุศล
• กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
• วิธีสวดพระคาถาชินบัญชร
• พระคาถาชินบัญชร
• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• คำกรวดน้ำของยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• คาถาเงินล้าน