อุบายแก้จน

อุบายแก้จน (รหัส 017)

12.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                       017
ขนาด                    10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ                 ปอนด์
หมึกพิมพ์               สีนํ้าเงิน
จำนวนหน้า            72 หน้า
ความหนากระดาษ   60 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ  ราคา      9.00   บาท
พิมพ์รายชื่อ
100        ขึ้นไป ราคา   12.00   บาท
200        ขึ้นไป ราคา   11.00   บาท
300        ขึ้นไป ราคา   10.00   บาท
400        ขึ้นไป ราคา   10.00   บาท
500        ขึ้นไป ราคา   10.00   บาท
1,000     ขึ้นไป ราคา     9.00   บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• พุทโธโลกี
• อุบายแก้จน
• คนยืมเงินแล้วไม่คืนจะทำอย่างไร
• วิธีสวด
• คำบูชาพระรัตนตรัย
• บทกราบพระรัตนตรัย
• นมัสการพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• ไตรสรณคมน์
• พระพุทธคุณ
• พระธรรมคุณ
• พระสังฆคุณ
• ชัยมงคลคาถา
• อิติปิ โส เท่าอายุ
• บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
• บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• บทแผ่ส่วนกุศล
• กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
• พระพุทธคุณ แปล
• พระธรรมคุณ แปล
• พระสังฆคุณ แปล
• ชัยมงคลคาถา (พาหุง) แปล
• มหากรุณิโก แปล
• กะระณียะเมตตะสุตัง
• วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ