หนีนรก

24.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                       764
ขนาด                     14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ                  กรีนรีด
หมึกพิมพ์                สีดำ
จำนวนหน้า             128 หน้า
ความหนากระดาษ     65  แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ    ราคา    21.00    บาท
พิมพ์รายชื่อ
100         ขึ้นไป ราคา    24.00    บาท
200         ขึ้นไป ราคา    23.00    บาท
300         ขึ้นไป ราคา    22.00    บาท
400         ขึ้นไป ราคา    22.00    บาท
500         ขึ้นไป ราคา    22.00    บาท
1,000      ขึ้นไป ราคา    21.00    บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• ชีวิต ๔๙ วันหลังความตาย
• ของดีจากพระไตรปิฎก “เรื่องทาน”
• พระรัตนตรัยที่พึ่งอันสูงสุดของชาวพุทธ
• การกราบไหว้พระรัตนตรัย
• วิธีสวด
• บูชาพระรัตนตรัย
• กราบพระรัตนตรัย
• นมัสการพระพุทธเจ้า
• คำขอขมาพระรัตนตรัย
• ไตรสรณคมน์
• ศีล ๕
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)

• มหาการุณิโก
• อิติปิโส เท่า อายุ
• ประวัติแห่งเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมร์สี)
• อานิสงส์การสวดพระคาถาชินบัญชร
• พระคาถาชินบัญชร
• แผ่เมตตาแก่ตนเอง
• คำอธิษฐานอโหสิกรรม
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• แผ่ส่วนกุศล
• คำขอขมาและอธิษฐานจิต
• กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
• อานิสงส์ของการไหว้พระสวดมนต์