รวมบทสวดมนต์ และพระคาถาต่างๆ

รวมบทสวดมนต์ และพระคาถาต่างๆ (รหัส 102)

22.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                       102
ขนาด                     12.7 x 18.5 ซม.
กระดาษ                  ปอนด์
หมึกพิมพ์                สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า             138 หน้า
ความหนากระดาษ    60 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ   ราคา      19.00    บาท
พิมพ์รายชื่อ
100        ขึ้นไป ราคา      22.00    บาท
200        ขึ้นไป ราคา      21.00    บาท
300        ขึ้นไป ราคา      20.00    บาท
400        ขึ้นไป ราคา      19.50    บาท
500        ขึ้นไป ราคา      19.50    บาท
1,000     ขึ้นไป ราคา      19.00    บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• การบูชาพระ
• คำนมัสการพระพุทธเจ้า
• คำพรรณนาพระบรมธาตุ
• ศีล ๕
• คำนมัสการพระ
• พุทธชัยมงคลคาถา
• ชะยะปะริตตัง
• พระคาถาเชิญชุมนุมเทวดา
• ธรรมจักร
• ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสุตตัง
• หนังสือยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎกต้นฉบับเดิม
• ประวัติกล่าวไว้ต้นฉบับเดิม
• ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
• วิปัสสิต
• อานิสงส์การสวดและภาวนา

• พระคาถาชินบัญชร
• ๑๒๑ คาถา ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี
• พุทธมังคลคาถา
• พระรัตนตรัย ๓ ชั้น
• แผ่เมตตา
• อานิสงส์ชินบัญชร
• การเริ่มต้นและวิธีสวด
• คาถาต่างๆ
• คาถาสวดบูชาเจ้าแม่กวนอิม
• กรวดน้ำอย่างย่อ
• คำถวายทานต่างๆ
• เพื่อนชาวพุทธผู้เจริญ
• กะระณียะเมตตะสุตตัง
• วิธีทำสมาธิแบบง่ายๆ