ยอดพระกัณฑ์แปล

ยอดพระกัณฑ์แปล (รหัส 111)

16.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                       111
ขนาด                     10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ                  ปอนด์
หมึกพิมพ์                สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า             128 หน้า
ความหนากระดาษ    60 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ   ราคา    12.00    บาท
พิมพ์รายชื่อ
100        ขึ้นไป ราคา    16.00    บาท
200        ขึ้นไป ราคา    15.00    บาท
300        ขึ้นไป ราคา    14.00    บาท
400        ขึ้นไป ราคา    14.00    บาท
500        ขึ้นไป ราคา    13.00    บาท
1,000     ขึ้นไป ราคา     1200     บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• อานิสงส์ของการสวดพระพุทธคุณ
• ชาวคริสต์กับพระพุทธคุณ
• เมื่ออาตมาได้พบกับสมเด็จพระพนรัตน์
• วิธีสวด
• บูชาพระรัตนตรัย
• บทกราบพระรัตนตรัย
• นมัสการพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• ไตรสรณคมน์
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุ
• บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
• บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• บทแผ่ส่วนกุศล
• ชัยมงคลคาถา (แปล)
• วิธีสวดคาถาชินบัญชร
• ยอดพระกัณไตรปิฎก
• ศาสนพิธีบางบท
• อาราธนาศีล ๕
• อาราธนาพระปริตร
• คําถวายผ้ากฐิน
• คําถวายผ้าป่า
• คําถวายสังฆทาน
• ชุมนุมเทวดา
• คาถาบูชาพระคุณพ่อ-แม่
• คาถาเงินล้าน
• คาถามหาลาภ
• คาถาบูชาพระปิยมหาราช
• คาถาค้าขายดี
• คาถาบูชาเงิน
• คาถาพระแม่กวนอิม

• คาถาบูชาสมเด็จพระพี่นางเธอสุพรรณกัลยา
• คาถาบูชาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
• คาถาบูชาสมเด็จพระเอกาทศรถ
• คาถาบูชาพระเจ้าตากสินมหาราช
• คาถาสะเดาะเคราะห์ต่ออายุ
• คาถามหาพิทักษ์
• กะระณียะเมตตะสุตัง
• คําบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
• คาถาบูชาพระสยามเทวาธิราช
• คําบูชาพระแม่ธรณี
• คาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
• คาถาบูชาหลวงพ่อบ้านแหลม
• คาถาบูชาพระพุทธชินราช
• คาถาบูชาดวงชะตา
• คาถาหลวงปู่โอภาสี
• คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร
• อุณหิสสะวิชะยะคาถา
• คําอาราธนาพระสีวลี
• บทสวดบูชาพระพิฆเนศ
• คาถาบูชาพระกัจจายนะมหาเถระ
• คาถาหลวงปู่สุข
• คาถาหลวงปู่ทวด (เหยียบน้ำทะเลจืด)
• คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
• คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ
• คาถาเมตตามหานิยม
• คาถาใช้ภาวนาเวลาขับรถ
• คาถาบูชาหลวงพ่อวัดปากน้ำ
• คาถามหาอํานาจ
• คาถาเสริมทรัพย์
• คาถาเรียกเงิน
• คําถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ
• วิธิทําสมาธิแบบง่ายๆ