พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู

พระมหากษัตริย์ยอดกตัญญู (รหัส 1161)

14.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                      1161
ขนาด                    14.3 x 21 ซม.
กระดาษ                  กรีนรีด
หมึกพิมพ์                ดำ
จำนวนหน้า              32
ความหนากระดาษ    65 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ  ราคา     11.00   บาท
พิมพ์รายชื่อ
100        ขึ้นไป ราคา     14.00   บาท
200        ขึ้นไป ราคา     13.00   บาท
300        ขึ้นไป ราคา     12.00   บาท
400        ขึ้นไป ราคา     12.00   บาท
500        ขึ้นไป ราคา     12.00   บาท
1,000     ขึ้นไป ราคา     11.00   บาท

เนื้อหาภายในเล่ม