บทสวดมนต์ มหาเมตตาครอบจักรวาล

บทสวดมนต์ มหาเมตตาครอบจักรวาล (รหัส 165)

19.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                      165
ขนาด                    18.5 x 26.0 ซม.
กระดาษ                 ปอนด์
หมึกพิมพ์               สีดำ
จำนวนหน้า            48 หน้า
ความหนากระดาษ   60 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ   ราคา     15.00   บาท
พิมพ์รายชื่อ
100        ขึ้นไป ราคา     19.00   บาท
200        ขึ้นไป ราคา     18.00   บาท
300        ขึ้นไป ราคา     17.00   บาท
400        ขึ้นไป ราคา     17.00   บาท
500        ขึ้นไป ราคา     16.00   บาท
1,000     ขึ้นไป ราคา     15.00   บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• คำนำและที่มาของเรื่อง
• คำอนุโมทนา
• พิกุลเทพสถิต
• พุทธกิจ ๕ ประการ
• เมตตาพรหมะวิหาระภาวนา
• คำแปล ขอความนอบน้อม จงมีแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้นฯ
• กะระณียะเมตตะสุตตัง
• คำแปลกรณียเมตตสูตร
• คติธรรม คำสอน