บทสวดมนต์สำหรับคุณหนู

บทสวดมนต์สำหรับคุณหนู (รหัส 005)

25.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                         005
ขนาด                      14.3 x 18.0 ซม.
กระดาษ                   กรีนรีด
หมึกพิมพ์                 4 สี
จำนวนหน้า             28 หน้า
ความหนากระดาษ    65 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ  ราคา      22.00    บาท
พิมพ์รายชื่อ
100        ขึ้นไป ราคา     25.00    บาท
200        ขึ้นไป ราคา     24.00    บาท
300        ขึ้นไป ราคา     23.00    บาท
400        ขึ้นไป ราคา     23.00    บาท
500        ขึ้นไป ราคา     23.00    บาท
1,000     ขึ้นไป ราคา     22.00    บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• บูชาพระรัตนตรัย
• กราบพระรัตนตรัย
• นมัสการพระพุทธเจ้า (นะโม)
• สวดพุทธัง ธัมมัง สังฆัง
• สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
• สวดพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• สวดชัยปริตร (มหากาฯ)
• สวดพุทธคุณ อย่างเดียวเท่าอายุ บวก ๑ เช่น อายุ ๑๐ ปี
ให้สวด ๑๑ จบ อายุ ๑๔ ปี ให้สวด ๑๕ จบ เป็นตอน
• แผ่เมตตา
• อุทิศส่วนกุศล