ของดีที่คนมองข้าม

ของดีที่คนมองข้าม (รหัส 701)

22.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                       701
ขนาด                     14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ                  กรีนรีด
หมึกพิมพ์                 สีดำ
จำนวนหน้า              112 หน้า
ความหนากระดาษ     65 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ    ราคา     19.00     บาท
พิมพ์รายชื่อ
100         ขึ้นไป ราคา      22.00    บาท
200         ขึ้นไป ราคา      21.00    บาท
300         ขึ้นไป ราคา      20.00    บาท
400         ขึ้นไป ราคา      20.00    บาท
500         ขึ้นไป ราคา      20.00    บาท
1,000      ขึ้นไป ราคา      19.00    บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• ชีวิต ๔๙ วันหลังความตาย

• ของดีจากพระไตรปิฎก “เรื่องทาน”

• ประเภทของทาน

• เจตนาทาน (จุดมุ่งหมายของการให้ทาน)

• วัตถุทาน คือวัตถุที่ควรให้

• อานุภาพของการให้วัตถุที่ถูกต้อง

• เหตุผลของการสร้างเหตุและผลที่ได้รับ

• ทานที่ให้แล้วไม่ได้บุญ

• การให้ทานที่เลื่อนชั้นทางจิต

• ทานบางอย่างมีผลมาก แต่มีอานิสงส์น้อย

• ตั้งเป้าหมายทำบุญให้ถูกต้อง

• ทานของสัตบุรุษและอานิสงส์การให้ที่ฉลาด

• ผู้ฉลาดในทานเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก ๒ ตัว

• การขวางทางบุญผู้อื่นชื่อว่าทำอันตราย

• ธรรมนิทานเรื่อง เศรษฐีเท้าแมว

• อานิสงส์ของการให้ทาน

• วิธีการให้ทานที่ได้อานิสงส์มาก

• อานิสงส์การให้ทานขึ้นอยู่กับผู้รับ

• กล่าวโดยสรุปและเหตุผล

• ทานและการส่งผล

• บุญเกิดไม่ยากถ้าเข้าใจ

• คำกรวดน้ำแบบย่อ

• พระรัตนตรัยที่พึ่งอันสูงสุดของชาวพุทธ

• พระรัตนตรัย

• คุณของพระรัตนตรัย

• พึ่งพระรัตนตรัยให้ถูกแบบ

• การพึ่งพระที่ผิดทาง

• แก้บนผิดหลักผลักสู่นรก

• ธรรมนิทานเรื่อง พญานกคุ่ม

• การกราบไหว้พระรัตนตรัย

• การกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์

• วิธีกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์

• กราบพระทำไมต้องกราบ ๓ ครั้ง

• เหตุผลที่ต้องกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์

• วิธีสวด

• บูชาพระรัตนตรัย

• กราบพระรัตนตรัย

• นมัสการพระพุทธเจ้า

• คำขอขมาพระรัตนตรัย

• ไตรสรณคมน์

• ศีล ๕

• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)

• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุง)

• มหาการุณิโก

• อิติปิ โส เท่าอายุ

• ประวัติแห่งเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

• อานิสงส์การสวดพระคาถาชินบัญชร

• พระคาถาชินบัญชร

• แผ่เมตตาแก่ตนเอง

• คำอธิษฐานอโหสิกรรม

• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

• แผ่ส่วนกุศล

• คำขอขมาและอธิษฐานจิต

• กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

• อานิสงส์ของการไหว้พระสวดมนต์