กายกำหนดกรรม ธรรมกำหนดใจ

กายกำหนดกรรม ธรรมกำหนดใจ (รหัส 1131)

22.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                      1131
ขนาด                    14.3 x 21.0 ซม.
กระดาษ                 ปอนด์
หมึกพิมพ์               สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า            96  หน้า
ความหนากระดาษ   60  แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ    ราคา     19.00    บาท
พิมพ์รายชื่อ
100         ขึ้นไป ราคา     22.00    บาท
200         ขึ้นไป ราคา     21.00    บาท
300         ขึ้นไป ราคา     20.00    บาท
400         ขึ้นไป ราคา     20.00    บาท
500         ขึ้นไป ราคา     20.00    บาท
1,000      ขึ้นไป ราคา     19.00    บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

กายกำหนดกรรม
กรรมคืออะไร
กรรมเกี่ยวข้องกับคนเราอย่างไร
กรรมนั้นดีหรือไม่ดี
กรรมก่อให้เกิดหลักสมภาพ (สมจริยา)
การให้ผลของกรรม
รู้ได้อย่างไรว่าหมดกรรมแล้ว
ทำทาน รักษาศีล เพื่อให้ใจออกจากกรรม
สร้างบุญ ลดกรรม
คำอธิษฐานขอแก้กรรม
ธรรมกำหนดใจ
ธรรมกำหนดใจ คือการมี “ศีล” อันประเสริฐ
กำหนดใจให้ชนะความโกรธ
กำหนดใจให้พ้นภัยกิเลส
กำหนดใจให้พอเพียง
กำหนดใจให้ไกลทุกข์
บทสวดมนต์ไหว้พระ
การสวดมนต์
คำไหว้พระ
คำไหว้เทพ
ชุมนุมเทวดา
คำอธิษฐานอัญเชิญเทวดาและขอพรพระ
วิธีสวด
บูชาพระรัตนตรัย
กราบพระรัตนตรัย
ขอขมาพระรัตนตรัย
นมัสการพระพุทธเจ้า

ไตรสรณคมน์
สมาทานศีล ๕
ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
ชัยปริตร (มหากาฯ)
อิติปิ โส เท่าอายุ บวกด้วย ๑ จบ
แผ่เมตตาแก่ตนเอง
อธิษฐานอโหสิกรรม
แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
แผ่ส่วนกุศล
กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนาย
พระคาถาชินบัญชร
ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
คำไหว้ปาระมี ๓๐ ทัศ
คาถาโพธิบาท (ป้องกันภัย ๑๐ ทิศ)
คาถากันโรคภัยไข้เจ็บ
คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
คาถายันทุน
อัญเชิญเทวดากลับ
คาถาบูชาพระพรหม
พระคาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุฯ
คำบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต)
คาถาบูชาพระพุทธชินราช
คาถาหลวงปู่ทวดเหยียบนํ้าทะเลจืด
พระคาถาหลวงพ่อโสธร