กฎแห่งกรรม และวิธีการสร้างบุญบารมี

กฎแห่งกรรม และวิธีการสร้างบุญบารมี (รหัส 894)

16.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                        894
ขนาด                      10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ                   ปอนด์
หมึกพิมพ์                 สีนํ้าเงิน
จำนวนหน้า              128 หน้า
ความหนากระดาษ     60 แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ    ราคา     12.00    บาท
พิมพ์รายชื่อ
100         ขึ้นไป ราคา     16.00    บาท
200         ขึ้นไป ราคา     15.00    บาท
300         ขึ้นไป ราคา     14.00    บาท
400         ขึ้นไป ราคา     14.00    บาท
500         ขึ้นไป ราคา     14.00    บาท
1,000      ขึ้นไป ราคา     13.00    บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• ความเชื่อในเรื่องกรรม
• กฎแห่งกรร
• ผลกรรมของหลวงพ่อ
• สร้างกรรม – กินอาหารที่ยายถวายพระ
• โกงค่าเรือจ้าง
• ยิงนก – หักคอ – หักขานก
• ใช้หนี้ค่าก๋วยเตี๋ยว
• ใช้หนี้ค่าเรือจ้างตาก้อย
• ใช้หนี้ค่าเรือจ้างยายนวม
• ใช้หนี้หักคอนก
• ส่งกระแสจิตลาตายกลายเป็นตัวหนังสือ ๒๖
• กรรมต้มเต่ามาซํ้า
• เปรตปากเท่ารูเข็ม
• เมื่ออาตมาได้พบกับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดป่าแก้ว
• อานิสงส์การสวดพระพุทธคุณ
• สวดมนต์ชนะโรคได้จริงหรือ
• อานิสงส์ของการไหว้พระสวดมนต์
• บทสวดมนต์ไหว้พระ
• วิธีสวด
• บูชาพระรัตนตรัย
• กราบพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• อาราธนาศีล ๕
• นมัสการพระพุทธเจ้า
• ไตรสรณคมน์
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุบวกด้วย
• แผ่เมตตาแก่ตนเอง
• อธิษฐานอโหสิกรรม
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• แผ่ส่วนกุศล
• กรวดนํ้าให้เจ้ากรรมนายเวร
• คำอธิษฐานขอพร
• พระคาถาชินบัญชร

• กะระณียะเมตตะสุตตัง
• โพชฌังคะปะริตตัง
• กายบริหารแกว่งแขนบำบัดโรค
• พื้นฐานของการบริหารแกว่งแขน
• ตายแล้วจะเลือกไปไหน
• วิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
• อานิสงส์การเดินจงกรม
• ทาน ๓ อย่าง ที่ได้จากการเจริญกรรมฐาน
• สติปัฏฐาน ๔ ปิดอบายภูมิได้
• กรรมฐานรักษาโรคหอบหืด
• วิธีสร้างบุญบารมีในชีวิตประจำวัน)
๑. คำอธิษฐานเวลาทำบุญ
๒. คำถวายธูป เทียน ดอกไม้
๓. คำถวายเงินทำบุญ
๔. คำอธิษฐาน เมื่อจบของต่างๆ ถวายพระ
๕. คำถวายข้าวพระพุทธ
๖. คำลาข้าวพระพุทธ
๗. คำถวายข้าวใส่บาตร
๘. คำถวายของใส่บาตร
๙. คำถวายผ้าป่า
๑๐. คำถวายสังฆทาน
๑๑. คำอาราธนาธรรม
๑๒. คำกรวดนํ้า
๑๓. คำอาราธนาศีล ๕
๑๔. คำอาราธนาพระปริตร
๑๕. คำถวายเครื่องสังเวยพระภูมิ
๑๖. คำถวายผ้ากฐิน
๑๗. คำหลั่งนํ้าถวายพระภูมิ
๑๘. คำภาวนาเวลารดนํ้าศพ
๑๙. คำภาวนาเวลาทอดผ้าศพ ให้พระบังสุกุล
๒๐. คำภาวนาเวลาเผาศพ
• คำอธิษฐานปล่อยสัตว์
• เท่านี้หรือคือชีวิต
• อานิสงส์ ๑๐ ข้อ ของการไม่กินเนื้อสัตว์
• อานิสงส์การจัดสร้างพระพุทธรูปหรือสิ่งพิมพ์
• อานิสงส์การบวชพระบวชชีพราหมณ์ (แบบชั่วคราว