กฎแห่งกรรม

กฎแห่งกรรม (รหัส 766)

14.00฿

รายละเอียดหนังสือ
รหัส                       766
ขนาด                     10.4 x 14.3 ซม.
กระดาษ                  ปอนด์
หมึกพิมพ์                สีน้ำเงิน
จำนวนหน้า             88  หน้า
ความหนากระดาษ    60  แกรม

+ ตัวอย่างหนังสือ +

ราคาหนังสือต่อเล่ม
ไม่พิมพ์รายชื่อ   ราคา     11.00 บาท
พิมพ์รายชื่อ
100         ขึ้นไป ราคา    14.00   บาท
200         ขึ้นไป ราคา    13.00   บาท
300         ขึ้นไป ราคา    12.00   บาท
400         ขึ้นไป ราคา    12.00   บาท
500         ขึ้นไป ราคา    12.00   บาท
1,000      ขึ้นไป ราคา    11.00   บาท

เนื้อหาภายในเล่ม

• กฎแห่งกรรม…ผลกรรมเพราะทำแท้ง
• กรรมออนไลน์จากการทำแท้ง
• กระจกส่องกรรม
• กรรมที่ไม่มีวันชดใช้หมด
• กรรมที่ทำกับแม่
• กรรมกำหนด
• กฎแห่งกรรม…ทำอะไร ได้อย่างนั้น?
• การลดกรรม ๔๕ อย่าง
• พระพุทธองค์ตรัสถึงกฎแห่งกรรมว่า
• วิธีแก้กรรมให้ตนเองได้ผลดีเร็วขึ้น
• วิธีแก้กรรม
• บทสวดมนต์
• วิธีสวด
• บูชาพระรัตนตรัย

• กราบพระรัตนตรัย
• ขอขมาพระรัตนตรัย
• นมัสการ
• ไตรสรณคมน์
• ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ)
• พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
• ชัยปริตร (มหากาฯ)
• อิติปิ โส เท่าอายุ บวก ๑ จบ
• แผ่เมตตาแก่ตนเอง
• คำอธิษฐานอโหสิกรรม
• แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์
• แผ่ส่วนกุศล
• กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร
• อมตธรรม